mindfulness

mindfulness · 22. augustus 2020
Frisse blik- hoe je samen met je kind de "beginners-mind" kan ervaren. Spelenderwijs alle aandacht voor dit thema van mindfulness.